ZAUTOMATYZOWANA PRODUKCJA

Indywidualizacja i automatyzacja

Oszczędzaj czas i pieniądze bez uszczerbku na jakości. Nasza sieć specjalistów może wyprodukować dowolne nakłady materiałów reklamowych w sposób szybki i niezawodny – dla druku, e-commerce, sprzedaży mobilnej i stacjonarnej.

W (pół) automatycznej produkcji mediów o nazwie Database Publishing (DBP), treść jest automatycznie przenoszona z twojej bazy danych do wstępnie zdefiniowanego układu kompozycyjnego – grida. Poszczególne układy pozwalają na wizualizację atrakcyjnych form i wzorów w katalogu lub broszurze.

Szczegółowo zdefiniowane procesy produkcyjne gwarantują współpracę i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, takich jak dział zakupów, menedżer ds. marketingu, tłumacz i grafik.

Produkcja w oparciu o neutralne medialnie dane i scentralizowane przechowywanie informacji o produkcie, tekstów marketingowych, grafik i filmów umożliwia wykorzystanie  wszystkich kanałów komunikacyjnych. Twoja treść może być rozprowadzana automatycznie do druku, sklepów internetowych, kanałów mobilnych, reklam zewnętrznych, punktów sprzedaży (POS) i innych.

Dzięki temu uzyskasz idealne połączenie personalizacji, automatyzacji i elastyczności z możliwie największą efektywnością procesu produkcyjnego

W celu zagwarantowania jak najlepszego wdrożenia twoich procesów, opieramy się zarówno na sprawdzonych rozwiązaniach firmy RS Media Marketing Services, jak i innych wyspecjalizowanych dostawców oprogramowania.